Για την δημιουργία της BIoT πλατφόρμας σε cloud χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία ανοιχτού κώδικα της ASP.NET core με την οποία έγινε εγκατάσταση βάσης δεδομένων SQL και ανάπτυξη εφαρμογής front-end στο cloud solarisgogreen.azurewebsites.net . Επίσης για την μεταφορά των δεδομένων έγινε εγκατάσταση LoRaWAN δικτύου με ένα IoT- gateway και σύνδεση του με το διαδίκτυο.

Επίσης αναπτύχθηκε εφαρμογή (bridge) με την οποία μπορεί κανείς να αποθηκεύσει δεδομένα από έξυπνες συσκευές μέσω δικτύου LORAWAN σε ένα blockchain. Μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή της ομάδας στο άρθρο μας στην σελίδα του Helenic Blockchain Hub.

 

Διαβάστε το άρθρο μας στο blog του Hellenic Blockchain Hub:

https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/solaris-go4green-5e0ce98289dd 

 

e-greeksolar Ε.Π.Ε

Στοά Παπαθεοφίλου
GR-61100 Κιλκίς
Tel.: +30 (0)69 06 83 09 01
info@e-greekssolar.gr

ΓΕΜΗ: 14649235000
ΑΦΜ: EL99856066