Στο Go 4.0 Green Crowdhackathon, το οποίο διοργανώθηκε στις 14 -15 Δεκεμβρίου 2019, από το ΥΠΕΝ, με την τεχνολογική και την υποστήριξη της εταιρίας τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, η ομάδα solaris++ ανέπτυξε την ΒιοΤ πλατφόρμα (πρωτότυπο), μια εφαρμογή για την μεταφορά και δεδομένων από έξυπνες συσκευές και αποθήκευσής τους σε cloud σε πραγματικό χρόνο και εφαρμογή σύνδεσης σε blockchain.

Σκοπός της εφαρμογής ήταν αρχικά η ενημέρωση των φορέων και του κοινού για την τεχνολογία ΙοΤ και blockchain αλλά και η χρησιμότητα τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους τομείς της ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Σε λειτουργία τέθηκε το πρώτο πιλοτικό blockchain έργο της e-greeksolar Ε.Π.Ε το οποίο εγκαταστάθηκε στο φωτοβολταϊκό πάρκο ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΙ στον Νομό Κιλκίς.

Το πιλοτικό έργο αφορά τη σύνδεση και αποθήκευση δεδομένων από smart-meter σε ιδιωτικό εξουσιοδοτημένο blockchain δικτύο. Η εφαρμογή επιδεικνύει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης δεδομένων παραγωγής ή και κατανάλωσης ενέργειας, απεικόνιση και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε ενδιαφερόμενα μέλη του δικτύου με ασφάλεια και διαφάνεια. 

Παρακολουθήστε την πιλοτική εφαρμογή ακολουθώντας την παρακάτω σύνδεση: https://solarisplusplus.github.io/Demo/ 

 

Στην περιοχή Πεύκα του Νομού Θεσσαλονίκης ανέπτυξε και κατασκεύασε το πρώτο της net-metering φωτοβολταϊκό έργο. Το οικιακό σύστημα έχει εγκαταστημένη ισχύ 5kWp.

Το Net metering (αυτοπαραγωγή) είναι η διοχέτευση της τοπικά παραγόμενης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (φωτοβολταϊκά συνήθως) στο Δίκτυο, ενώ η καταναλισκόμενη απορροφάται επίσης από το Δίκτυο. Έτσι το Δίκτυο χρησιμοποιείται ουσιαστικά για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Στο τέλος μιας περιόδου μέτρησης καταναλώνεται τοπικά.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://helapco.gr/pdf/HELAPCO_Net_Metering.pdf