Χρηματοδοτήσεις

Η e-greeksolar Ε.Π.Ε αναπτύσσει εργαλεία για την χρηματοδότησει μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία βασίζονται στην συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding).

 

Αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνολογία blockchain προσφέρουν νέες δυνατότητες στον τομέα των χρηματοδοτήσεων. Η e-greeksolar E.Π.Ε αναπτύσσει λύσεις χρησιμοποιώντας εικονικά νομίσματα (tokens).