Τα Έργα μας

Η e-greeksolar E.Π.Ε αναπτύσσει, κατασκευάζει, λειτουργεί και συντηρεί μικρά φωτοβολταϊκά έργα. Τα έργα μας:  

ΔΗΜΗΤΡΑ II, ΔΗΜΗΤΡΑ I, ΠΕΥΚΑ Ι, ΣΑΝΤΑ I, ΣΑΝΤΑ II,

ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΙ - Ιδιόκτητο έργο από τον Φεβρουάριο 2018 σε λειτουργεία (99.80 kWp)

ΔΗΜΗΤΡΑ Ι - Ιδιόκτητο έργο από τον Αύγουστο 2013 σε λειτουργεία (94.5 kWp)

PEYKA I - Net Metering έργο σε λειτουργεία από το 2016 (5 kWp)

SANTA II - Το οικίακο φωτοβολταϊκό σε λειτουργεία από το 2012 (10 kWp)

SANTA I - Το οικίακο φωτοβολταϊκό σε λειτουργεία από το 2012 (10 kWp)