Εταιρεία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Έργα
Για Επενδυτές
Φ/Β Συμμετοχές
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία
Νέα
Αγγελίες
links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up

Υπηρεσίες

H δημιουργία ενός Φ/B πάρκου απαιτεί μεθοδικότητα, οργάνωση και συνέπεια. Ο σκοπός μας είναι να κατασκευάζουμε Φ/B πάρκα με την υψηλότερη απόδοση με το μικρότερο ρίσκο. Η απόδοση τελικά εξαρτάται από το πόσο καλά θα στηθεί το Φ/B πάρκο. Κατά την διάρκεια της υλοποίησης ενός Φ/B πάρκου η εταιρεία μας προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

 Φάση Ι - Μελέτη Σκοπιμότητας

- Ανάλυση Τοποθεσίας

- Πραγματογνωμοσύνη Απόδοσης

- Ανάλυση Ρίσκου

- Ανάλυση Κόστους

- Εκτίμηση του Συνολικού Ύψους της Επένδυσης

- Προσομοίωση Απόδοσης του Συστήματος & Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

- Υπολογισμός Αποδοτικότητας

- Σύνταξη του Χρονοδιαγράμματος

 Φάση ΙΙ - Διαχείριση Έργου

- Μελέτη και Σχεδιασμός

- Σύναψη Συμβολαίου Μίσθωσης ή Αγοράς Οικοπέδου

- Noμική Υποστήριξη στην ίδρυση της Διαχειρίστριας Εταιρείας 

- Σύνταξη και Κατάθεση Δικαιολογητικών για αδειοδότηση από τη Ρ.Α.Ε.

- Σύνταξη και Κατάθεση Δικαιολογητικών για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων  (Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες) 

- Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας.

- Κατάθεση Δικαιολογητικών στο υπουργείο Ανάπτυξης για Χρηματοδότηση       (Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες) 

- Συμβουλευτική Δραστηριότητα για Χρηματοδότηση από Τράπεζες και Χ.Α.Τ.

- Συμβουλευτική Δραστηριότητα για την Ασφάλιση Φ/B Πάρκου 

- Συλλογή των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών και την Υποβολή των Αιτήσεων στην Δ.Ε.Η

- Υπογραφή Σύμβασης Αγοράς με τον Δ.Ε.Σ.Μ.Ι.Ε

- Εκτίμηση Προσφορών και Αγορά των Φ/B Πλαισίων, Αντιστροφέων και Υλικών

- Σύναψη Συμβολαίων με τα Συνεργεία Εγκατάστασης και Κατασκευής του Φ/B Πάρκου

 Φάση ΙΙΙ - Παράδοση στον επενδυτή

- Συντήρηση και Επιτήρηση του Φ/B Πάρκου μετά την Εγκατάσταση

- Λογιστίκή & Νoμική Υποστήριξή του Επενδυτή μετά την Εγκατάσταση

- Διαχείριση των Δεδομένων των Βασικότερων Μονάδων Μέτρησης

- Σύνταξη Έκθεσης Αποδοτικότητας και Ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσης    
 

Σε όλη την διάρκεια κατασκευής ενός έργου γίνετε συνεχής ποιοτικός έλεγχος των παρερχόμενων εργασιών και έλεγχος του χρονοδιαγράμματος & του κόστους του έργου.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

e-greeksolar Ε.Π.Ε - Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Στοά Παπαθεοφίλου - GR-61100 Kιλκίς  Γραφείο Θεσσαλονίκης: Mητροπόλεως 34 - 54623

Α.Φ.Μ 998560663 - e-mail: info@e-greeksolar.gr

e-solarshop - Φωτοβολταϊκά Συστήματα - e-mail: info@e-solarshop.gr                

Tel. +30  69 06 83 09 01
Fax.+30 (0)2310 2648 65

www.e-swissolar.ch; www.e-greeksolar.gr; www.e-solarshop.gr