Χρηματοδοτήσεις και Φωτοβολταϊκές Συμμετοχές                                                                                                                                 
Η e-swissolar GmbH ειδικευμένη στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, δραστηριοποιείται και στον τομέα των φωτοβολταϊκών συμμετοχών. Η εταιρεία             e-swissolar GmbH και η θυγατρική της e-greeksolar Ε.Π.Ε σε συνεργασία με χρηματοοικονομικούς οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού, αναλαμβάνει την χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών έργων που έχουν αποκομίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες έως 150 kWp. Επίσης μεσολαβεί στην ανεύρεση των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων για έργα άνω των 150 kWp που βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης. Η e-swissolar GmbH μεσολαβεί στην διαπραγμάτευση της συμμετοχής και μεταβίβαση των αδειών για λογαριασμό και το συμφέρον του δικαιούχου.

Υπηρεσίες Χρηματοδότησεις Φωτοβολταϊκών Έργων από την e-swissolar GmbH

         Συλλογή και εξέταση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ( εξαίρεση της ΡΑΕ, Ε.Π.Ο, Καταστατικό του Φορέα, τοπογραφικό)

         Υπολογισμός της έκτασης του γηπέδου του Φ/B σταθμού

         Προσδιορισμός της ηλιακής ακτινοβολίας για την περιοχή της εγκατάστασης

         Υπολογισμός του συνολικού κόστους της επένδυσης

         Ανάλυση κινδύνων  

         Εκτίμηση της ενεργειακής και οικονομικής απόδοσης του έργου 

         Αξιολόγηση της επενδυτικής ευκαιρίας

         Δημιουργία πρότασης Φ/Β συμμετοχής  

         Παρουσίαση της επενδυτικής πρότασης στον ενδιαφερόμενο επενδυτή            (αναλυση τοποθεσίας, business plan, οικονομοτεχνική μελέτη)

         Διευκρινίσεις της διαδικασίας διεκπερέωσης του έργου και του χρονοδιαγράμματος

         Μεσολάβηση στην διαπραγμάτευση της Φ/B συμμετοχής

         Σύνταξη των συμβάσεων και συμφωνιών για λογαριασμό του εργοδότη

         Εξέταση των νέων δικαιολογητικών (καταστατικό του φορέα, λογαριασμός  τραπέζης, μισθωτήριο του γηπέδου)

Για περισσότερες πληροφορίες:

e-swissolar GmbH - Poststrasse 9 - 6300 ZUG - Schweiz - Tel: +41(0)43 266 91 94 - Fax: +41(0)43 540 01 92 - panagiotidis(at)e-swissolar.ch  

Up