Η e-swissolar GmbH Ψάχνει Αδειοδοτημένα Φ/Β Έργα για Συμμετοχή με Ίδια Κεφάλαια

Η εταιρεία e-swissolar GmbH σε συνεργασία με χρηματοοικονομικούς οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού, αναλαμβάνει την χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών έργων που έχουν αποκομίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες εώς 150 kWp (θετική εξαίρεση της ΡΑΕ, ΕΠΟ). Επίσης μεσολαβεί στην ανεύρεση των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων για έργα άνω των 150 kWp που βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης (άδεια παραγωγής).       

Η e-swissolar GmbH αφού εξετάσει την επενδυτική προσφορά, υπολογίσει την απόδοση του έργου, εκτιμήσει τους κινδύνους της επένδυσης, και αφού η οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης είναι εξασφαλισμένη και η προσφορά είναι ελκυστική,  την  παρουσιάζει στον ενδιαφερόμενο επενδυτή, μεσολαβεί στην διαπραγμάτευση της συμμετοχής και μεταβίβαση των αδειών για λογαριασμό για το συμφέρον του δικαιούχου.

H εταιρία μας διαθέτει μεγάλο δίκτυο ενδιαφερομένων επενδυτών (ιδιώτες, θεσμικοί, χρηματοοικονομικές εταιρείες, συμμετοχικές εταιρίες ) στην Ελλάδα, Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία και Λουξεμβούργο. Η εταιρεία μας διαπραγματεύεται με τράπεζες του εξωτερικού την χρηματοδότηση και ξένων κεφαλαίων με ευνοϊκούς όρους.

Eπικοινωνία

e-swissolar GmbH- c/o Syntracta Management AG - Poststrasse 9 CH-6300 Zug Tel. +41-(0) 43-2669194 - Fax. +41- (0) 43 540 0192  email: info@e-swissolar.ch

 

Up